Van harte welkom op de website van de drie Egmondse RK geloofsgemeenschappen. Deze website wil een ontmoetingsplek en informatiepunt zijn voor parochianen als voor gelovigen en andere geïnteresseerden van buiten onze kerken. Onze website wil een bron van inspiratie zijn, maar ook nuttige en actuele informatie geven. Klik in het menu om u te laten
Lees verder

08
december

  Vieringen met Kerstmis Egmond-Binnen Zaterdag 24 december Zondag 25 december Maandag 26 december 19.00 uur   07.00 uur   11.00 uur Gezinsviering met pastor Nico Mantje m.m.v. New Voice   Dageraadsmis op de Akker met pastor Nico Mantje   Kindje wiegen Egmond a/d Hoef Zaterdag 24 december Zondag 25 december 19.00 uur   10.00
Lees verder

04
december

Benoeming pastor Nico Mantje Met ingang van 1 december 2016 is pastor Nico Mantje door de bisschop van Haarlem-Amsterdam herbenoemd tot priester-assistent in de parochie ‘Bron van Levend Water’. Daarmee bevestigt  de Bisschop zijn voorlopige benoeming van 19 november 2015, toen pastor Mantje benoemd werd als tijdelijk plaatsvervanger van pastor Anton Overmars. Nu definitief duidelijk
Lees verder

28
november

Leuk voor kinderen Maandag 26 december 2016  (tweede kerstdag)  van 11.00 tot 12.00 uur KINDJE WIEGEN Luisteren en kijken naar het kerstverhaal. kerstliedjes zingen. Mooie versieringen kleuren voor in de kerstboom Verkleden als Jozef, Maria, schaapje of engel en samen op de foto! in de H. Adelbertuskerk Kerkplein 25 Egmond Binnen.

16
november

Herhaalde oproep m.b.t. bankrekeningnummer en kerkbijdrage locatie H.M.M. Alacoque Zoals u in een eerdere edities van het Drieluik heeft kunnen lezen, heeft de kerk H.M.M. Alacoque te Egmond aan den Hoef een bankrekening welke maar af en toe gebruikt wordt. Voor deze rekening betalen we echter wel kwartaal kosten en dat vinden we zonde van
Lees verder

15
november

RK Parochie Bron van Levend Water Locaties H. Adelbertus , H. Margaretha Maria Alacoque, O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen Herenweg 188 1934 BD Egmond aan den Hoef 072-5061364 secretariaat@rkegmond.nl Beste medeparochianen, Als de decembermaand met alle feestdagen weer in aantocht is, beginnen veel mensen zich druk te maken over het hoe en wat doen en organiseren
Lees verder

07
november

VIERINGEN WEEKEND 26-27 NOVEMBER Zoals u hebt kunnen lezen in het parochieblad, willen we de eerste zondag van de Advent als parochianen van de Bron van Levend Water en de Corneliusparochie gezamenlijk vieren. Begin 2015 stonden de vijf kerklocaties van de Egmonden, Akersloot en Heiloo stil bij hun samengegaan in een gemeenschappelijk viering in de
Lees verder

03
november

“Ik droomde eens” Ik droomde eens en zie, ik liep aan ‘t strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de heer liep aan mijn zij. We liepen samen het leven door en lieten in het zand een spoor van stappen, twee aan twee; de Heer liep aan mijn hand. Ik stopte
Lees verder

25
oktober

Penning van Verdiensten voor Jan de Groot Zondag 16 oktober j.l. had ik de eer om, uit naam van het parochiebestuur, de eerste Penning van Verdiensten van onze parochie Bron van Levend Water op te spelden bij de heer Jan de Groot van de locatie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen. Jan ontving deze penning als blijk van
Lees verder

09
oktober

Op zondag 9 oktober was er in de O.L.V. Onb. Ontvangen kerk aan de Wilhelminastraat een Oecumenische oogstdankviering. onder leiding van pastor N. Mantje, pastor R. Scheltinga en dominee S. Ossewaarde. m.m.v. van het R.K. koor St. Caecilia en het O.K. koor Ste Agnes onder leiding van Siem Hopman en organist Wim Noteboom. het was
Lees verder

Laad meer Geen oudere berichten