13
januari

Eucharistie  =  Liefde

HET WOORD “EUCHARISTIE” BETEKENT LETTERLIJK DANKZEGGING.

Een eucharistisch leven is een leven van dankbaarheid. De geschiedenis van de twee vrienden
onderweg naar Emmaus – die ook onze geschiedenis is – heeft laten zien dat dankbaarheid geen
vanzelfsprekende levenshouding is. Dankbaarheid moet ontdekt en met grote innerlijke
oplettendheid beleefd worden. Ons verlies, onze ervaringen van miskenning en verlatenheid, en
onze vele momenten van ontgoocheling trekken ons steeds weer naar boosheid, verbittering en
wrok. Jezus heeft ons de eucharistie geschonken om ons in staat te stellen voor dankbaarheid te
kiezen. Dat is een keuze die wij zelf moeten maken. Niemand kan dat voor ons doen. Maar de
eucharistie moedigt ons aan tot God om erbarming te roepen, naar de woorden van Jezus te
luisteren, Hem bij ons thuis uit te nodigen, in gemeenschap met Hem te treden en de Blijde
Boodschap aan de wereld te verkondigen.

Uit het boek ONS DAGELIJKS BROOD van Henri Nouwen