09
maart

Geschiedenis

Rond 2004 uitte het bisdom Haarlem de wens om de Dekenaten op te heffen en de parochies tot meer samenwerking uit te nodigen in regio’s. Vanaf de begintijd kregen de parochies de kans om zelf deze regio’s samen te stellen. Aanvankelijk leefde het idee om de Egmonden bij Bergen en Schoorl te voegen, de huidige gemeente Bergen. Maar onder de parochianen leefde de wens om samen te gaan werken met Heiloo, Akersloot en Limmen. Familie verbanden en economische verbanden lagen in deze regio dichterbij elkaar dan in een regio met Bergen en Schoorl. Sinds 2005 kennen wij de regio HALE Heiloo, Akersloot, Limmen en de Egmonden. Een samenwerkings verband tussen 6 parochies.

Ontmoetings momenten

Twee maal in het jaar is er een GROTE HALE waarin de besturen elkaar ontmoeten.
Zes maal per jaar is er een KLEINE HALE waarin de vicevoorzitters met iemand van het eigen bestuur samen komen om plannen te ontwikkelen welke dan door de besturen worden behandeld en in de grote HALE worden vastgesteld. Bij deze vergaderingen is ook de regiopastoor aanwezig. Om de 14 dagen komen de pastores van de regio bij elkaar voor hun teamoverleg.

Pastores team

Heiloo Pastoor Herman Helsloot (regiopastoor)  072-532 41 42  e-mail: pastor@willibrorduskerk-heiloo.nl

Akersloot Pastoraal werker Henk Hudepohl  0251-31 22 28  e-mail: henkhudepohl@gmail.com

Limmen Pastoraal werker Johan Olling  072-505 12 75  e-mail: pastorie.corneliusparochie@hetnet.nl

Egmonden Pastoor Nico Mantje (regiopastoor)  072-220 04 37  e-mail: pastoor.rk.egmond@gmail.com
pastoraal werker Henk Hudepohl 06 – 13 49 25 65 (Egm. a.d. Hoef Egm. aan Zee)
pastoraal werker Johan Olling   (Egm. Binnen)

 

Pastoraal werkplan

Overleg tussen de eerste Communie werkgroepen
Overleg tussen de werkgroepen Liturgie
Overleg tussen de werkgroepen Avondwake
Overleg tussen de MOV werkgroepen
Overleg tussen de diaconale werkgroepen en de PCI’s
Een interparochiële en regionale werkgroep Vormsel
Een regionale werkgroep PROVIDER
De jaarlijkse HALE lezing
De jaarlijkse IMPULS dag waarin een bijzondere groep vrijwilligers wordt uitgenodigd.

Actueel onderwerp

Momenteel werken we aan het onder een fusie van parochies, in de regio.
De fusie is bedoeld om de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschappenvan Heiloo, de Egmonden en
Akersloot ook in de toekomst vitaal en aantrekkelijk te houden.
Wij streven naar een grotere, maar krachtige parochie met een missionaire uitstraling en een
spirituele impact. Binnen de grotere parochie is ruimte voor de kleinere en vitale geloofskernen.
Het bestuur en het beheer van de materiële zaken in de nieuwe parochie zal méér op elkaar kunnen
worden afgestemd, evenals de activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld parochieopbouw,
diaconie, catechese. Er is sprake van een grotere efficiency in de uitvoering van werkzaamheden. En
de grotere parochie kan mogelijk beschikken over meer goed gekwalificeerde en toegeruste
bestuursleden. Bovendien kan de pastorale zorg door meer teamwork en verder doorgevoerde
specialisatie van werkzaamheden van de pastores een meerwaarde scheppen voor de kwaliteit
van het pastoraat in de nieuwe parochie.

De Waterput

De Waterput is de plek om op adem te komen en met elkaar iets te leren. Jaarlijks wordt er een programma samengesteld van allerlei interessante activiteiten die voor iedereen, dus ook voor elke Christen, van welke kerk dan ook, toegankelijk is. De activiteiten vinden gedurende het hele jaar plaats in de hele regio.

informatie:
Secretariaat Willibrordus kerk te Heiloo
072-533 09 06