11
maart

Als mensen met elkaar trouwen en dit bezegelen met een burgerlijk huwelijk kan je ook het huwelijk voor het aanschijn van God vervolmaken tot een heilig verbond met de kerkelijke inzegening.

In overleg met de pastoor kunnen de mogelijkheden van een huwelijksviering worden besproken en de datum vastgelegd. Huwelijksinzegeningen vinden plaats in de eigen parochiekerk.

Als je 12 ½, 25, 40, 50 of nog meer jaren getrouwd ben, is het goed om God te danken en te vragen om zegen voor de toekomst. Een huwelijksjubileum kunt u vieren in een speciale viering welke u in overleg met de pastoor zelf samenstelt of tijdens een regulier viering op zaterdag of zondag.

In overleg met de pastoor kunnen de verschillende mogelijkheden besproken worden.

Aanvragen doet u via het invullen van het contactformulier, waarna er contact met u wordt opgenomen.