06
mei

Jaargang 18                                     weekend 5 en 6 mei 2018                                                nummer 22

 

Spreuk van de week

Geef vrijheid door! Jaarthema Nationaal Comité 4 en 5 mei

Algemene mededelingen

Lopend vuurtje

‘Dat gaat als een lopend vuurtje’ zeggen we wel eens als er een bericht rondgaat, of een roddel, want die gaan vaak sneller. ‘Dat gaat als een lopend vuurtje’ dat kan je ook zeggen over hoe het verhaal van Jezus Christus de hele wereld is rondgegaan. Nu hebben wij de beschikking over internet en het world-wide-web, maar de volgelingen van Jezus moesten het doen met hun mond en hun voeten. Toch is het verhaal over deze wereldberoemde man overal op de wereld terecht gekomen en heeft Hij duizenden volgelingen gekregen tot in onze dorpen aan toe. Om dit te gedenken wordt er tussen Hemelvaart (10 mei) en Pinksteren (20 mei) een soort gebedsestafette gehouden in de regio, de Parochie Bron van Levend Water en de Corneliusparochie, geïnspireerd door de aloude pinksternoveen. Elke dag komen we in één van de zes kerken om 19:00 uur bij elkaar voor een korte gebedsdienst ter voorbereiding op het Pinksterfeest, het geboortefeest van de kerk. Elke avond steken we één kaars meer aan op de 7-armige kandelaar, zodat met Pinksteren de volheid van het licht in ons midden brandt en wij als het ware het licht van Pasen zelf uitstralen.

Hieronder vindt u de data en de locatie.

Vrijdag                    11 mei     19:00 uur        Adelbertusakker

maandag                14 mei     19:00 uur        O.L.V.O.O. kerk Egmond a/Zee

dinsdag                  15 mei     19:00 uur        Willibrorduskerk Heiloo

woensdag              16 mei     19:00 uur        M. M. Alacoque kerk Egmond a/d Hoef

donderdag              17 mei     19:00 uur        Jacobuskerk Akersloot

vrijdag                    18 mei     19:00 uur        Corneliuskerk te Limmen

Met vriendelijke groeten,
pastores van de parochies Bron van Levend Water en H. Cornelius

Ziekentriduüm

Ook dit jaar zal er weer een ziekentriduüm worden georganiseerd voor de parochies in de regio Alkmaar, waar onze Egmondse parochies ook bij horen. Dit zal worden gehouden in de grote kapel van
O.L. Vrouw ter Nood te Heiloo en wel op 3,4 en 5 juli a.s.

De deelnemers worden iedere dag om ongeveer 09.15 uur in de grote kapel verwacht en vanaf 15.30 uur kunnen zij weer worden opgehaald. Het vervoer dient door de eigen parochie te worden geregeld.

Helaas zijn wij door stijging van de kosten van de afgelopen jaren genoodzaakt om de prijs te verhogen,
de kosten voor deelname zijn € 7,00 per dag per deelnemer geworden.

Voor de deelnemers van de locatie H. Adelbertus kunt u zich opgeven bij Joke de Waard, tel. 506 23 89 en bij Tineke Roozen, tel. 506 14 44. Voor de deelnemers van de parochies Egmond aan den Hoef en Egmond aan Zee kunt u contact opnemen met Pauline Idema-van Dijk,
tel. 506 18 61. Dit kan tot woensdag 30 mei a.s.

Vieringen in de week van 7 t/m 11 mei 2018

Egmond-Binnen Woensdag 09:00 uur

09:30 uur

Rozenkransgebed

Eucharistieviering met pastor Nico Mantje

Egmond a/d Hoef Donderdag 10:00 uur Hemelvaart van de Heer

Eucharistie met pastor Nico Mantje m.m.v.  Soli Deo Gloria

Egmond a/d Hoef Vrijdag 09:00 uur

09:30 uur

Rozenkransgebed

Eucharistieviering met pastor Nico Mantje

Vieringen in het weekend van 12 en 13 mei 2018 7de zondag door het jaar

Egmond-Binnen Zondag 11.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje
Egmond a/d Hoef Zaterdag 19.00 uur W&C-viering met pastor Henk Hudepohl
Egmond aan Zee Zondag 09.30 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje

m.m.v. St. Caecilia

 

Egmond-Binnen, Intenties:

9 mei Marie en Gert Admiraal-Twaalfhoven en dochter Annie; Willem en Theo Admiraal.
12 mei Overleden ouders Theodorus Swart, Anna Swart-Groen en broers Joop, Piet,Theo en Cor; Jan Houtenbos en overleden ouders en familie Houtenbos-Zentveld;

Petrus Jozephus Orij en Catharina Orij-Hopman; Joost Drost en overleden familie Drost-Mul; Maria Alida Adriana van Dam, Johannes Maria van Dam en

Adrianus Petrus van Dam; Wils Ligthart en overleden ouders en familie Ligthart.

 

Egmond aan den Hoef, Intenties:

10 mei

Hemelvaart

Jan Kuiper en Margaretha Kuiper – Hooijmans, Nico Imming, Nel Orij – Zut,

Jan en Tiny Twisk – Ruiter, Jaap en Riek Smit – Hopman, Ben Kamerling,

familie de Waard – de Groot – Krijt, Siem Genet, Hendrika Maria Genet – Ranzijn en

zoon Cees, Rie Genet – Wittebrood, Arie Breed, voor de vrede in de wereld, voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woon-zorgcentra.

11 mei Nico Imming, voor de vrede in de wereld, voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woon-zorgcentra.
13 mei Jan en Tiny Twisk – Ruiter, Nel Orij – Zut, Jaap en Riek Smit – Hopman, Jos de Waard,

overleden familie de Waard – Groen, Kortmann – Groot, overleden familie Ranzijn – Bijman – Louwe – Habraken, voor de vrede in de wereld, voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woon-zorgcentra.

 

Egmond aan Zee, Intenties:

13 mei Siem Genet, Hendrika Maria Genet – Ranzijn en  zoon Cees, Rie    Genet – Wittebrood, Siem Hopman en overleden familie Hopman – Tervoort, Cees de Goede, Overleden ouders Toon Kager, Afra Kager – de Jong en dochter Riet, Voor de zieken in de parochie en zij die in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven.

 

Uit het dagboek van Sarah Polak vanuit Auschwitz Bron: Op zoek naar de hemel, Hans Peter Roel

“Mijn geest wil nog vechten,
maar mijn lichaam is te zeer uitgeput.

Mijn hoofd bonkt
en ik kan mijn ogen haast niet meer openhouden.

Jij bent mijn testament geworden
en daarom schrijf ik met de moed der wanhoop
mijn laatste woorden aan jou.

Misschien dat ooit iemand dit dagboek leest
en de betekenis van mijn woorden begrijpt.

Het zijn woorden van een vrouw
die nooit een schrijfster is geworden.

En dat alleen omdat ik in een joods gezin ben geboren.

Ik heb nog een boodschap aan al degenen
die ook dit dagboek lezen: kies voor de kant van licht en liefde.

Ik heb de kracht gehad om de Duitsers te vergeven
voor wat ze mij hebben aangedaan.

Dat geeft me rust en vrede om te kunnen gaan.

Papa, Mama, ik hou van jullie
en ik heb gestreden voor wat ik waard was.

Ik bid dat kamp Auschwitz
als een afschrikwekkend symbool van het kwaad
blijft voortbestaan en een monument wordt
dat mensen er voor altijd aan herinnert
dat haat en intolerantie uiteindelijk tot niets leiden,

“we hebben geen lichaam nodig om te blijven voortbestaan”.