14
mei

Jaargang 18                                     weekend 12 en 13 mei 2018                                            nummer 23

 

Spreuk van de week

Het eerste geluk van een kind is de ervaring dat het bemind wordt, (H. Don Bosco)

Algemene mededelingen

Verrassing voor vrijwilligers locatie O.L.V. Onb. Ontvangen

Op 29 april werden de in de viering aanwezige vrijwilligers, na afloop van de dienst, verrast met een geschenk. De niet aanwezige vrijwilligers werden de dagen hierna bezocht door Carla en Piet Kager. Alle vrijwilligers van de parochie Egmond aan Zee ontvingen het door Carla Kager geschreven boek

“Roeland Koning en de derpers”. Natuurlijk horen hierbij ook nog alle dames van het gemengd zangkoor. Carla en Piet, die beide ook zeer begaan zijn met het sluiten van ons mooie kerkje, willen op deze manier hun dank, maar zeker ook hun grote waardering uitspreken voor al het vrijwilligerswerk dat door vele mensen in de loop der jaren voor onze parochie is gedaan. Een prachtig gebaar van deze mensen en het boek zal zeker in dankbaarheid worden ontvangen. Het boek is overigens nog op verschillende plaatsen te koop.

Week voor de Nederlandse Missionaris

Geloven in de ander. Ieder mens telt mee. Dat is het thema van de Pinksteractie 2018 van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Deze week biedt een belangrijke financiële ruggensteun aan de honderden missionarissen en missionair werkers die zich wereldwijd belangeloos inzetten voor anderen.

“Waar missionarissen en missionaire werkers te werk gaan gebeurt   iets bijzonders. Op die plekken is er ontmoeting, worden verhalen gedeeld en is er oog voor mensen die aan de rafelranden van de samenleving leven. Alleen al de aanwezigheid en interesse van de ander maken dat de armen hoop krijgen op een menswaardige toekomst. Onze missionarissen en missionaire werkers gaan op zoek naar die ander, die kwetsbare mensen die wordt uitgesloten. Ze geloven in die ander en die ander gelooft ook in hen.”, aldus Mgr. Punt. U kunt u aansluiten bij dat geloof door uw steun en waardering te geven aan de Pinksteractie van de Week voor de Nederlandse Missionaris. De opbrengst van de collecte komt ten goede aan deze actie (de wekelijkse collecte komt te vervallen).

 

Het Lopend Vuurtje is in volle gang

Elke dag komen we in één van de zes kerken om 19:00 uur bij elkaar voor een korte gebedsdienst ter voorbereiding op het Pinksterfeest, het geboortefeest van de kerk. Elke avond steken we één kaars meer aan op de 7-armige kandelaar, zodat met Pinksteren de volheid van het licht in ons midden brandt en wij als het ware het licht van Pasen zelf uitstralen. Komt u ook?

Hieronder vindt u de data en de locatie.

maandag                14 mei     19:00 uur        O.L.V.O.O. kerk Egmond a/Zee

dinsdag                  15 mei     19:00 uur        Willibrorduskerk Heiloo

woensdag              16 mei     19:00 uur        M. M. Alacoque kerk Egmond a/d Hoef

donderdag              17 mei     19:00 uur        Jacobuskerk Akersloot

vrijdag                    18 mei     19:00 uur        te Limmen

 

Vieringen in de week van 14 t/m 18 mei 2018

Egmond-Binnen Woensdag 09:00uur

09:30 uur

Rozenkransgebed

Eucharistieviering met pastor Nico Mantje

Egmond a/d Hoef Vrijdag 09:00 uur

09:30 uur

Rozenkransgebed

Eucharistieviering met pastor Nico Mantje

Egmond aan Zee Vrijdag 15:00 uur PHS Eucharistieviering met pastor Nico Mantje

Vieringen in het weekend van 19, 20 en 21 mei Pinksteren

Egmond a/d Hoef Zaterdag 19.00 uur Eucharistie met pastor Nico Mantje m.m.v. Hoeverture
Egmond aan Zee Zondag 09.30 uur Eucharistie met pastor Nico Mantje m.m.v. Herenkoor
Egmond-Binnen Zondag 11.00 uur Eucharistie met pastor Nico Mantje

 

 

Egmond-Binnen

Intenties:

 

16 mei Willem en Theo Admiraal
20 mei

1e Pinksterdag

Jan Straathof, Lenie Straathof-Roozen, dochter Marleni en schoondochter Nelly;

Leny Bonnie-Reinartz; Jos de Waard, ouders en familie de Waard-Groen en

Kortmann-Groot; Petrus Jozephus Orij en Catharina Orij-Hopman; Theo de Groot, dochter Thea, levende en overleden familie; Maria Alida Adriana van Dam,

Johannes Maria van Dam en Adrianus Petrus van Dam

 

Egmond aan den Hoef

Op 7 mei is mevrouw Wilhelmina Maria Duinmeijer – van Westerop overleden.

Zaterdag 12 mei was de uitvaartviering met aansluitend de begrafenis op kerkhof De Karmel.

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en familie sterkte en Gods liefde toe.

Intenties:

 

18 mei Nico Imming, Wil Duinmeijer – van Westerop, voor de vrede in de wereld, voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woon-zorgcentra.
19 mei

Vigilie van Pinksteren

Jan Kuiper en Margaretha Kuiper – Hooijmans, Cor Swart, Beb, Gerard en

Toby Habraken, overleden familie Ranzijn – Bijman – Louwe – Habraken, Jan van Duin en zegen over zijn gezin, Wil Duinmeijer – van Westerop,voor de vrede in de wereld, voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woon-zorgcentra.

 

Egmond aan Zee

Intenties:

 

20 mei

1e Pinksterdag

Siem Genet, Hendrika Maria Genet – Ranzijn en  zoon Cees, Rie Genet – Wittebrood, Cor Kaptein, Gerardus en Klasina Valkering – Kuijs en overleden familie,

Tineke Visser – Baltus, Guurtje de Jong – Peperkamp, Siem Hopman en overleden familie Hopman – Tervoort, Paula Wagenaar – Karels, Arie Breed,  Overleden ouders Toon Kager, Afra Kager – de Jong en dochter Riet,  Voor de zieken in de parochie en zij die in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven.

 

Voor het opgeven van intenties kunt u contact opnemen met:

voor Egmond-Binnen: Mevrouw Tineke Roozen telefoon: 506 14 44
voor Egmond aan de Hoef: Parochiesecretariaat telefoon: 506 13 64
voor Egmond aan Zee: Mevrouw Toos de Groot telefoon: 506 22 57

 

Wilt u de Kerk-Krant digitaal ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door aan: secretariaat@rkegmond.nl