27
mei

Jaargang 18                                     weekend 26 en 27 mei 2018                                            nummer 25

 

Spreuk van de week

Na de stilte komt muziek het dichtst bij het verwoorden van het onuitsprekelijke. (Aldous Huxley)

 

Algemene mededelingen

Siem Hopman

Op 1e Pinksterdag, zondag 20 mei, is onze zeer gewaardeerde dirigent Siem Hopman overleden. Wij verliezen in hem een gedreven muzikale leider van het gemengd zangkoor St. Caecilia. Met zijn capaciteiten en enthousiasme wist hij het niveau van het koor naar een hoog peil te brengen.

Donderdag 24 mei was de avondwake, vrijdag 25 mei de uitvaartdienst in de kerk van
O.L.V. Onb. Ontvangen. Aan uitsluitend was de begrafenis op De Karmel in Egmond aan den Hoef.

Wij wensen zijn vrouw Ria, kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte en kracht en Gods liefde toe voor nu en de tijd die komen gaat.

 

Bijbelavonden op woensdag

De tweewekelijkse bijbelavond o.l.v. pastor Hudepohl op woensdag in de pastorie van de H.M.M. Alacoque kerk wordt mogelijk hervat na de zomerperiode.

 

Linnentasjes voor bezorging van het parochiebald

Wij zijn voor onze bezorgers van het parochieblad op zoek naar linnentasjes. Heeft u linnentasjes over, dan houden wij ons aanbevolen. U kunt de linnentasjes inleveren op het secretariaat. Alvast bedankt voor uw reacties.

Mededelingen van de parochieraad van de H. Corneliusparochie

Het is nu twee weken geleden dat onze mooie Corneliuskerk door brand is getroffen. Tijd om van de schrik te bekomen, hebben we ons nog niet gegund. Daags na de brand zijn we direct begonnen om alles in gang te zetten om verdere schade te voorkomen, de brandresten op te ruimen en beginnen na te denken over de wederopbouw.
Voor dat we hier een verdere toelichting op geven, willen we eerst vermelden dat we zeer dankbaar zijn aan de brandweer dat de zij de kerktoren, pastorie en de andere aan de kerk verbonden ruimten hebben kunnen besparen. Ook veel dank aan de vele vrijwilligers die zich inzetten in en rond de kerk. Zo is met vereende krachten de elektra in de kerktoren inmiddels weer aangesloten. De klok loopt weer, het kruis is ‘s avonds weer verlicht en de klokken kunnen weer geluid worden.
Ook willen we graag onze dankbaarheid uitspreken aan onze verzekeringsmaatschappij, Pronk Bouw, Dolmans en Vanwaarde, van wie we veel steun en medewerking krijgen.
Geruststellend is vastgesteld dat alles goed verzekerd is. Pronk Bouw heeft direct veel menskracht en materiaal ingezet om verdere schade te voorkomen. Zo zijn er steigers gebouwd aan de noord- en zuidzijde van de kerk, om mogelijke instorting van de transcepten te voorkomen. Ook staat al dagenlang een telekraan bij de kerk waarmee medewerkers van Pronk Bouw alle loszittende brandresten van het dak verwijderen. De verwachting is dat dit volgende week klaar zal zijn. Het verder verwijderen van het verbranden dak kan dan van binnenuit gedaan gaan worden. Ondertussen zijn medewerkers van de firma Dolmans druk bezig binnen in de kerk alles veilig te stellen, op te ruimen en schoon te maken. Het vervuilde en beschadigde interieur van de kerk wordt naar een opslagplaats in Alkmaar gebracht waar dit geconditioneerd gereinigd zal worden.
De firma Vanwaarde heeft zich ontfermd over de kunstcollectie van de kerk en de andere zeer waardevolle bezittingen. Zij zijn gespecialiseerd in het schoonmaken en herstellen hiervan.
Het kerkorgel heeft veel waterschade opgelopen en is al deels gedemonteerd en zal nog verder uit elkaar gehaald worden. Op een externe locatie zal getracht worden alle onderdelen langzaam en voorzichtig te laten opdrogen. Pas daarna kan worden vastgesteld of het monumentale orgel beschadigd is en zo ja, hoe ernstig deze beschadiging is.
Van menig parochiaan krijgen we nog weleens de vraag of er al meer bekend is over de oorzaak van de brand. Hier wordt nog steeds onderzoek naar gedaan. Het kan nog wel even duren alvorens hier meer duidelijk over is.
Komende week komt hulpbisschop Mgr. J. Hendriks op bezoek. De parochieraad en het kerkbestuur zullen hem bijpraten over de stand van zaken en hopelijk kunnen we dan ook met het Bisdom het proces in gang gaan zetten om tot een spoedige wederopbouw van onze Corneliuskerk te komen.
de Parochieraad

 

Vieringen in de week van 28 mei t/m 1 juni

Egmond-Binnen Woensdag 09:00 uur09:30 uur RozenkransgebedEucharistieviering met pastor Nico Mantje
Egmond a/d Hoef Vrijdag 09:00 uur09:30 uur RozenkransgebedEucharistieviering met pastor Nico Mantje

Vieringen in het weekend van 2 en 3 juni 2018: Feest van het H. Sacrament

Egmond a/d Hoef Zaterdag 19.00 uur W&C viering met pastor Henk Hudepohlm.m.v. Hoeverture
Egmond aan Zee Zondag 09.30 uur W&C viering met pastor Johan Olling m.m.v. Herenkoor
Egmond-Binnen Zondag 11.00 uur W&C viering met pastor Johan Olling m.m.v. Cantate Deo

 

Egmond-Binnen, Intenties:

 

30 mei Jos de waard, ouders en familie de Waard-Groen en Kortmann-Groot;Willem en Theo Admiraal.
3 juni Uit dankbaarheid en voor het welzijn van onze organist Jan Schuit;In liefdevolle herinnering Hannie Schuit-Orij; Maria Alida Adriana van Dam,

Johannes Maria van Dam en Adrianus Petrus van Dam; Joost Drost en overleden familie Drost-Mul; Cornelis Boendermaker en Maria-Schuijt; Cock van der Molen, zijn ouders Johan en Clara van der Molen-van der Meij, broer Peter, zus Jannie en zwager Gerard en zijn schoonvader Nelis Baltus.

 

Egmond aan den Hoef, Intenties:

 

1 juni Nico Imming, Wil Duinmeijer – van Westerop, Siem Hopman, voor de vrede in de wereld, voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woon-zorgcentra.
2 juni Nico Imming, Cor Swart, Wil Duinmeijer – van Westerop, Siem Hopman, voor de vrede in de wereld, voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woon-zorgcentra.

 

Egmond aan Zee, Intenties:

 

3 juni Siem Genet, Hendrika Maria Genet – Ranzijn en  zoon Cees, Rie Genet – Wittebrood, Siem Hopman en overleden familie Hopman – Tervoort, Piet Hopman, Marie Hopman – Apeldoorn en zonen Piet en Kees, Siem J. Hopman
Voor de zieken in de parochie en zij die in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven.

 

Voor het opgeven van intenties kunt u contact opnemen met:

voor Egmond-Binnen: Mevrouw Tineke Roozen telefoon: 506 14 44
voor Egmond aan de Hoef: Parochiesecretariaat telefoon: 506 13 64
voor Egmond aan Zee: Mevrouw Toos de Groot telefoon: 506 22 57

 

Wilt u de Kerk-Krant digitaal ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door aan: secretariaat@rkeg