14
juni

Jaargang 18                                     weekend 16 en 17 juni 2018                                             nummer 28

 

Spreuk van de week

Als de zon schijnt in je hart, straalt zij over iedereen die je liefhebt.

Algemene mededelingen

Adelbertusviering op zondag 1 juli

Eén van de jaarlijkse hoogtepunten op de Adelbertusakker is de viering van het Adelbertusfeest. Op zondag 1 juli zal het daarom weer een drukte van belang zijn op de Adelbertusakker. Vanuit de Egmonden, maar ook van ver daar buiten, komen de vereerders van Adelbert om zijn jaarlijkse feest te vieren. Enkele honderden mensen nemen dan aan deze viering deel.
Hoe het weer ook zal zijn: de viering gaat altijd door!
Voor de vroege vogels is er om 7:00 uur een ‘stille’ mis op de Adelbertusakker. In de viering van 10:00 uur zal één van de Egmondse koren de zang verzorgen.
Net als andere jaren zullen er ook dit keer weer stoelen staan, maar u kan, als u dat wilt, een eigen stoel meenemen. Weet dat u allen van harte welkom bent.

 

Een museumpje vol prulletjes

In mijn werkkamer heb ik een klein museumpje. Niet met kostbare spullen maar met herinneringen aan reizen, mensen en gebeurtenissen uit mijn leven. Prulletjes van nul en generlei waarde, maar iedere keer als ik de moed kwijt ben of energie nodig heb, merk ik dat het mij helpt als ik naar het museumpje kijk en de prulletjes – als een soort gebed – door mijn handen laat glijden. Zo staat er nu ook een aandenken uit de verbrandde kerk. Ik denk dat iedereen wel van die dingen in huis heeft. Voor een ander zijn ze waardeloos, maar voor jezelf geven ze kracht. Een herinnering aan je trouwdag; nog iets van je vader, iets van je moeder; zonder betekenis maar we zijn eraan gehecht. Ze zijn waardevoller dan de meest kostbare dingen die je in huis hebt. We kennen die dingen wel en de gevoelens daarbij.

Een klein teken dat wij hebben meegekregen

Zo hebben wij als christenen ook iets heel kostbaars meegekregen. Zonder waarde eigenlijk voor wie niet weet waar het over gaat, die niet voelt wat het betekent. Het is ontstaan op een avond in Jeruzalem toen Jezus en zijn vrienden bijeen waren onder grote druk van de tijd. Men wist wat er ging gebeuren. Toen werd die hele vriendschap, die zij samen hadden opgebouwd, nog eens herhaald en verdiept. Ze zouden de wereld veranderen en zorgen dat er niemand meer in nood en pijn hoefde te leven. Ze herhaalden tegenover elkaar hoe het geweest was en ze droomden over de toekomst. Toen heeft Jezus dat brood genomen en het rondgegeven en gezegd: “Hou het vast, die goede gedachte, hou het vast, dat idealisme, die wil om de wereld te veranderen, om geluk te brengen waar nodig is, om iedereen mee te laten doen. Hou het vast voortaan als je dit brood breekt en deelt, geeft en ontvangt. Laat dat dan allemaal weer bij je binnenkomen, – die goede gedachten – dat geluk dat we kennen, die banden van vriendschap.” Zo is dat teken, dat onnozele kleine teken de wereld in gegaan en wordt het ‘mijn lichaam’, elke keer als we het brood breken. Maar als we dat doen – en daar gaat het om bij dit teken – hoort daar tegelijkertijd bij dat we zijn idealen herleven en bij ons de wil is om ze in praktijk te brengen; om werkelijk te gaan doen wat daar op de avond zo warm beloofd werd en wat wij in onze beste ogenblikken zo graag willen. Het is een klein teken dat ons in beweging brengt, dat ons allen samen tot één lichaam maakt, als het gedragen wordt door het concrete leven van ons mensen en onze geloofsgemeenschappen.

pastor Johan Olling.

 

Bericht van de parochieraad over de Corneliuskerk

Met voldoening wordt teruggekeken op de bezoeken van Mgr. Punt en Mgr. Hendriks. De bezoeken van de bisschoppen hebben ons gesterkt in het vertrouwen dat de kerk weer geheel opgebouwd kan worden na de ernstige brand van 3 mei jl.
De afgelopen weken is vóór en achter de schermen hard gewerkt aan de wederopbouw van de Corneliuskerk.
·         De stand van zaken is op dit moment als volgt:
·         De laatste brandresten zijn deze week opgeruimd.
·         VanWaarde heeft een verdere beoordeling gemaakt van de waardevolle bezittingen in de kerk:
De kruiswegstaties 1, 2, 13 en 14 zullen waarschijnlijk niet meer gerestaureerd kunnen worden. De schade aan deze staties is dusdanig ernstig dat deze waarschijnlijk opnieuw moeten worden vervaardigd. De overige staties krijgen spoedig een eerste reiniging en worden afgetimmerd om tijdens de herstelwerkzaamheden niet verder te beschadigen.
De altaren en de 3 beelden krijgen ook spoedig een eerste reiniging en worden vervolgens door de aannemer ingekrat om tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden niet verder te beschadigen.
De preekstoel is te herstellen en is afgelopen donderdag gedemonteerd en in het meubelatelier van ‘Hekkers & van ’t Spijker’ geplaatst.
De kerkbanken zijn beoordeeld voor herstel en worden in het herstelplan opgenomen.
De orgelpijpen zijn ingepakt en zijn afgelopen donderdag opgehaald en overgebracht naar Flentrop orgelbouw waar de pijpen worden gedroogd en de schade zal worden vastgesteld. Belangrijk is hoe met name de houten pijpen het vocht hebben verwerkt.
Aan de hand van foto’s zal een inventarisatie worden gemaakt van mogelijk vermiste zaken die tijdens de brand verloren zijn gegaan.

 

Vieringen in de week van 18 tot 22 juni 2018

Egmond-Binnen Woensdag 09:30 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje
Egmond a/d Hoef Vrijdag 09:00 uur09:30 uur RozenkransgebedEucharistieviering met pastor Nico Mantje

Vieringen in het weekend van 23 en 24 juni geboorte H. Johannes de Doper

Egmond-Binnen Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje
Egmond a/d Hoef Zondag 11.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantjem.m.v. Soli Deo Gloria
Egmond aan Zee Zondag 09.30 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantjem.m.v. Herenkoor

 

Egmond-Binnen, Intenties:

20 juni Willem en Theo Admiraal.
23 juni Cornelis Boendermaker en Maria Boendermaker-Schuijt; Maria Alida Adriana van Dam, Johannes Maria van Dam en Adrianus Petrus van Dam; Johanna Margaretha Schuijt en overleden ouders en familie; Nel Vonk-Admiraal en overleden familie Vonk-Admiraal; Jos de Waard, ouders en familie de Waard-Groen en Kortmann-Groot.

 

Egmond aan den Hoef

Wereldwinkel

Na de viering zondag 17 juni is de wereldwinkel in de kerk  van de H. Margaretha Maria Alacoque aanwezig voor de verkoop van de (h)eerlijke wereldwinkelproducten.

Intenties:

22 juni Nico Imming, Wil Duinmeijer – van Westerop, Siem Hopman, voor de vrede in de wereld, voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woon-zorgcentra.
24 juni Jan en Tiny Twisk-Ruiter; Nel Orij-Zut; Jaap en Riek Smit-Hopman, Nico Imming,Wil Duinmeijer – van Westerop, Siem Hopman, voor de vrede in de wereld, voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woon-zorgcentra.

Egmond aan Zee, Intenties:

24 juni             Siem Genet, Hendrika Maria Genet – Ranzijn en  zoon Cees, Rie Genet – Wittebrood, Cees de Goede, Margaretha Maria Ruiter – Bakker, Siem Hopman,Voor de zieken in de parochie en  hen die in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven