09
juli

Jaargang 18                                     weekend 7 en 8 juli 2018                                                  nummer 31

Spreuk van de week

Richt je zoveel mogelijk op de zon: dan valt de schaduw achter je. (Vitaberna, spreukenoneliners)

Algemene mededelingen

Vervanging pastor Nico Mantje

In de weekenden van 14/15 juli en 21/22 juli zullen er géén vieringen in de Rooms Katholieke kerken van Egmond-Binnen en Egmond aan Zee zijn. Dit heeft te maken met de oogoperatie van pastor Mantje, waardoor hij niet in staat is om voor te gaan.

Doordat er op korte termijn een beslissing moest worden genomen, hebben de overige pastores het probleem voor de komende weekenden opgelost door deze weekenden één gezamenlijke viering voor de Egmondse locaties te houden. Deze wordt gehouden in de H.M.M. Alacoque kerk in Egmond aan den Hoef om 10 uur.

Op zondag 29 juli is er voor alle drie Egmondse locaties ook maar één viering.
Deze zal om 10 uur in de kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Egmond aan Zee zijn.
In deze eucharistieviering zal pater Pee de Waard voorgaan.

Eind juli wordt opnieuw bekeken hoe de situatie er voor staat. Houdt u de berichtgeving hierover goed in de gaten. Voor het actuele rooster verwijzen wij u naar onze website www.rkegmond.nl

Voor zo ver mogelijk vragen wij u dit door te geven aan elkaar.

Wij wensen pastor Mantje van harte beterschap en een voorspoedig herstel toe.

Locatieraden de Drie Egmonden.

 

Vieringen in het weekend van 14 en 15 juli 15de  zondag door het jaar

Egmond a/d Hoef Zondag 10:00 uur Eucharistie met pastor Herman Helslootm.m.v. Herenkoor uit Egmond aan Zee
Egmond a/d Hoef Zondag Doopviering Anne-Mae Nelise (Anne-Mae) Valkeringmet pastor Henk Hudepohl
Egmond aan Zee Geen viering
Egmond-Binnen Geen viering

 

Vieringen in het weekend van 21 en  22 juli 16de zondag door het jaar

Egmond a/d Hoef Zondag 10:00 uur W&C met pastor Henk Hudepohlm.m.v. Soli Deo Gloria
Egmond aan Zee Geen viering
Egmond-Binnen Geen viering

 

Vieringen in het weekend van 28 en 29 juli 17de zondag door het jaar

Egmond aan Zee Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met pastor Pee de Waard
collecte voor het missiewerk van pater Pee de Waard             m.m.v. Herenkoor
Egmond-Binnen Geen viering
Egmond a/d Hoef Geen viering

Vieringen in de week van 9 tot 13 juli 2018

Egmond-Binnen Woensdag 09:30 uur W&C-viering o.l.v. parochianen
Egmond a/d Hoef Vrijdag Geen viering

 

Egmond-Binnen

Intenties:

 

11 juli Willem en Theo Admiraal; In herinnering Harry Roozen en Dora Roozen-Apeldoorn,zoon John en dochter Marjoke.

 

15 juli Jan Straathof, Lenie Straathof-Roozen, dochter Marleni en schoondochter Nelly;Maria Alida Adriana van Dam, Johannes Maria van Dam en Adrianus Petrus van Dam; Overleden ouders Gerardus Apeldoorn, Maria Apeldoorn-Zoon, broers Arie en Johan,

zus Nel, schoonzussen Leny en Rie en zwager Co; Nel Vonk-Admiraal en overleden familie Vonk-van Dijk.

 

Egmond aan den Hoef

Doopviering

Zondag 15-7-2018 a.s. wordt Anne-Mae Nelise (Anne-Mae) Valkering dochter van Lars Valkering en Nelienne Oduberen door het sacrament van het doopsel opgenomen in onze parochiegemeenschap. Wij verwelkomen Anne-Mae van harte in onze parochiegemeenschap en bidden dat zij zich thuis mag voelen in onze parochie en dat wij samen met haar ouders zorgen dat Anne-Mae mag opgroeien in geloof.

Wereldwinkel

Op zaterdag 14 juli en zondag 22 juli.is de wereldwinkel in de kerk  van de H. Margaretha Maria Alacoque aanwezig voor de verkoop van de (h)eerlijke wereldwinkelproducten.

Intenties:

13 juli Corrie Glorie-Mul; Nico en Puck Imming – Verdonk; voor de vrede in de wereld, voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woon-zorgcentra.
14 juli Corrie Glorie – Mul; Cor Swart; Nico en Puck Imming – Verdonk;Nico en Puck Imming – Verdonk; Jan en Margaretha Kuiper – Hooijmans; Jan van Duin en zegen over zijn gezin; overleden familie Hopman – Apeldoorn; Jos de Waard, overleden fam. de Waard-Groen-Kortman-Groot; Corrie Glorie-Mul; voor de vrede in de wereld, voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woon-zorgcentra.

 

Egmond aan Zee

Intenties:

15 juli Siem Genet, Hendrika Maria Genet – Ranzijn en  zoon Cees, Rie Genet – Wittebrood, Gerardus en Klasina Valkering – Kuijs en overleden familie,Guurtje de Jong – Peperkamp, Siem Hopman en overleden familie Hopman – Tervoort, Paula  Wagemaker – Karels, Margaretha Maria Ruiter – Bakker, Siem Hopman, Cornelis de Boer en overleden familie de Boer – de Waard,

Carla van Westerop – de Boer, Voor de zieken in de parochie en  hen die in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven.

 

Voor het opgeven van intenties kunt u contact opnemen met:

voor Egmond-Binnen: Mevrouw Tineke Roozen telefoon: 506 14 44
voor Egmond aan de Hoef: Parochiesecretariaat telefoon: 506 13 64
voor Egmond aan Zee: Mevrouw Toos de Groot telefoon: 506 22 57

 

Wilt u de Kerk-Krant digitaal ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door aan: secretariaat@rkegmond.nl