20
juli

Jaargang 18                                     weekend 14 en 15 juli 2018                                              nummer 32

Spreuk van de week

Gebed is de sleutel van de morgen, en de grendel van de avond.

 

Algemene mededelingen

In de digitale versie van de Kerk-Krant, welke maandag jl. verstuurd is, was onderstaande mededeling opgenomen. Via de weekbladen, de publicatiekastjes bij onze kerken en een inlegvel bij het parochieblad bent u van onderstaande op de hoogte gebracht. Volledigheidshalve plaatsen we dit nogmaals in de Kerk-Krant, zodat wij zoveel mogelijk parochianen weten te bereiken.

Vervanging pastor Nico Mantje

In de weekenden van 14/15 juli en 21/22 juli zullen er géén vieringen in de Rooms Katholieke kerken van Egmond-Binnen en Egmond aan Zee zijn. Dit heeft te maken met de oogoperatie van pastor Mantje, waardoor hij niet in staat is om voor te gaan.

Doordat er op korte termijn een beslissing moest worden genomen, hebben de overige pastores het probleem voor de komende weekenden opgelost door deze weekenden één gezamenlijke viering voor de Egmondse locaties te houden. Deze wordt gehouden in de H.M.M. Alacoque kerk in Egmond aan den Hoef om 10 uur.

Op zondag 29 juli is er voor alle drie Egmondse locaties ook maar één viering. Deze zal om 10 uur in de kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Egmond aan Zee zijn. In deze eucharistieviering zal pater Pee de Waard voorgaan.
de collecte is voor het missiewerk van pater Pee de Waard

Eind juli wordt opnieuw bekeken hoe de situatie er voor staat. Houdt u de berichtgeving hierover goed in de gaten. Voor het actuele rooster verwijzen wij u naar onze website www.rkegmond.nl

Voor zo ver mogelijk vragen wij u dit door te geven aan elkaar.

Wij wensen pastor Mantje van harte beterschap en een voorspoedig herstel toe.

Locatieraden de Drie Egmonden.

 

Vakantie (Fedde Nicolai)

Vakantie, even wat anders
Even er op uit gaan
Even aan de zijlijn staan
Zoals veel andere Nederlanders.
Vakantie, hele mooie tijden
Gaan en staan waar je wilt
Een tijd boven alles uitgetild
Lopen door bossen en weiden.

Vakantie, genieten van de natuur
Zo mooi in het zomer seizoen
Dat zal een ieder goed doen
En op zoek naar het avontuur.

Vakantie, ontspanning, vrijheid
Genieten van de mooie omgeving
Het is een unieke tijdpassering
En het geeft voor velen blijheid.

Vakantie, vier het met dankbaarheid
Vertrouw op Gods bewarende hand
Hij blijft met een ieder verwant
En houdt Zijn vleugelen uitgespreid.

 

Vieringen in de week van 16 tot 20 juli 2018

Egmond-Binnen Woensdag 09:30 uur W&C-viering o.l.v. parochianen
Egmond a/d Hoef Vrijdag 09:00 uur

09:30 uur

Rozenkransgebed

W&C-viering o.l.v. parochianen

Egmond aan Zee Vrijdag 15.00 uur Pr. Hendrik Stichting; W&C-viering o.l.v. parochianen

Vieringen in het weekend van 21 en  22 juli 16de zondag door het jaar

Egmond a/d Hoef Zondag 10:00 uur W&C met pastor Henk Hudepohl

m.m.v. Soli Deo Gloria

Egmond aan Zee Geen viering
Egmond-Binnen Geen viering

 

Vieringen in het weekend van 28 en 29 juli 17de zondag door het jaar

Egmond aan Zee Zondag 10.00 uur Eucharistieviering met pastor Pee de Waard

m.m.v. Herenkoor

Egmond-Binnen Geen viering
Egmond a/d Hoef Geen viering

 

Egmond-Binnen, Intenties:

 

18 juli Voor het herstel van pastor Mantje; Willem en Theo Admiraal.
22 juli Zie Egmond aan den Hoef

 

Egmond aan den Hoef

Op 7 juli is de heer Joop Zonneveld overleden.

De avondwake was donderdag 12 juli en vrijdag 13 juli om 13.00 uur was de uitvaartviering, aan sluitend vond de begrafenis plaats op de Karmel.

Wij wensen zijn dochter, kleinzoon en familie sterkte en Gods liefde toe.

 

Wereldwinkel

Op zondag 22 juli is de wereldwinkel in de kerk  van de H. Margaretha Maria Alacoque aanwezig voor de verkoop van de (h)eerlijke wereldwinkelproducten.

 

Intenties:

 

20 juli Corrie Glorie-Mul; Nico Imming en Puck Imming-Verdonk; voor de vrede in de wereld, voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woon-zorgcentra.
22 juli Voor onze dopeling Anne-Mae Nelise Valkering, die vanmiddag wordt gedoopt, voor het herstel van pastor Mantje; Voor de zieken in de parochie en  hen  die in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven, Paul de Waard, overleden ouders en familie

de Waard-Tromp en Boendermaker; Overleden ouders Theodorus Swart,

Anna Swart-Groen en broers Joop, Piet, Theo en Cor; Maria Alida Adriana van Dam,

Johannes Maria van Dam en Adrianus Petrus van Dam, Corrie Glorie-Mul; Nico Imming en Puck Imming-Verdonk; Jan en Tiny Twisk-Ruiter; Nel Orij-Zut;

Jaap en Riek Smit-Hopman; Siem Genet, Hendrika Maria Genet – Ranzijn en zoon Cees, Rie Genet – Wittebrood, Cees de Goede.

 

Egmond aan Zee, Intenties:

 

22 juli Zie Egmond aan den Hoef

 

Voor het opgeven van intenties kunt u contact opnemen met:

voor Egmond-Binnen: Mevrouw Tineke Roozen telefoon: 506 14 44
voor Egmond aan de Hoef: Parochiesecretariaat telefoon: 506 13 64
voor Egmond aan Zee: Mevrouw Toos de Groot telefoon: 506 22 57

 

Wilt u de Kerk-Krant digitaal ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door aan: secretariaat@rkegmond.nl