20
juli

Jaargang 18                                     weekend 21 en 22 juli 2018                                              nummer 33

Spreuk van de week:

Vriendschap is voor de mens, wat zon is voor de aarde.

Algemene mededelingen

Vrijwilligersbijeenkomst

Beste vrijwilliger/vrijwilligster,

Binnenkort, om precies te zijn, op 26 augustus a.s. zal er een gezamenlijke viering worden gehouden in de kerk in Egmond aan den Hoef. We hopen dat veel parochianen die morgen acte de préséance zullen geven.

Voor onze vrijwilligers, voor hen zonder wie we als kerk niet zouden kunnen functioneren, willen we die dag een extra tintje geven. We hopen dat het weer meewerkt en dat we elkaar na afloop van de bewuste viering kunnen ontmoeten in de tuin van de pastorie in Egmond aan den Hoef. We zullen daar dan uitgebreid gelegenheid hebben elkaar te spreken tijdens de koffie. We willen die dag ook zorgen voor een aangenaam programma, juist met het oog op het leren kennen van elkaars kerkgemeenschappen.

Ook willen wij u een eenvoudige lunch aanbieden waarmee we ons samenzijn feestelijk willen besluiten. U begrijpt dat wij hopen dat veel vrijwilligers gehoor geven aan deze oproep. Vanaf dit weekend ligt er in de ontmoetingsruimte een brief met antwoordstrook. Wij willen u vragen deze strook in te vullen en uiterlijk 11/12 augustus in te leveren in uw kerk. In elke kerk zal daartoe een mandje staan waarin u uw antwoordstrook kunt achterlaten. Uiteraard is ook uw partner van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Allen en goede zomer toegewenst en graag tot ziens op 26 augustus.

Mede namens de locatieraad Egmond aan den Hoef,

Anneke Koopman
pastor Henk Hudepohl

 

Vrijwilligers worden niet betaald,
niet omdat ze waardeloos zijn
maar omdat ze onbetaalbaar zijn…

Vieringen in de week van 23 tot 27 juli 2018

Egmond-Binnen Woensdag 09:30 uur W&C-viering o.l.v. parochianen
Egmond a/d Hoef Vrijdag 09:00 uur

09:30 uur

Rozenkransgebed

W&C-viering o.l.v. parochianen

Vieringen in het weekend van 28 en 29 juli 17de zondag door het jaar

Egmond-Binnen Geen viering
Egmond a/d Hoef Geen viering
Egmond aan Zee Zondag 09.30 uur Eucharistieviering met pater Pee de Waard
Collecte voor het missiewerk van pater Pee de Waard

m.m.v. Herenkoor

 

Egmond-Binnen

Intenties:

 

25 juli Voor het herstel van pastor Mantje; Jos de waard, ouders en familie de Waard-Groen

en Kortmann-Groot; Willem en Theo Admiraal

28 juli Zie Egmond aan Zee

 

Egmond aan den Hoef

Op 16 juli is Gerda Dekker-Schuit overleden.
21 juli was de uitvaartviering, en aansluitend de begrafenis op de Karmel.

Intenties:

 

27 juli Gerda Dekker-Schuit;Joop Zonneveld; Corrie Glorie-Mul; Nico Imming en

Puck Imming-Verdonk voor de vrede in de wereld, voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woon-zorgcentra.

29 juli Zie Egmond aan Zee

 

Egmond aan Zee

Intenties:

Koffie drinken

Zondag 29 juli drinken we na de viering gezellig koffie met elkaar in het parochiehuis.

 

29 juli Voor een voorspoedig herstel van pastor Mantje; In herinnering Tiny Swart-Zomerdijk; Maria Alida Adriana van Dam, Johannes Maria van Dam en Adrianus Petrus van Dam;

Gerda Dekker-Schuit;Joop Zonneveld; Corrie Glorie-Mul; Nico Imming en

Puck Imming-Verdonk; Jan en Tiny Twisk-de Ruiter; Nel Ory-Zut;

Jaap en Riek Smit-Hopman; Siem Genet, Hendrika Maria Genet – Ranzijn en

zoon Cees, Rie Genet – Wittebrood, Arie Breed, Jan Komen, Voor de zieken in de parochie en hen die in een verpleeg- of  verzorgingshuis verblijven

 

 

Voor het opgeven van intenties kunt u contact opnemen met:

voor Egmond-Binnen: Mevrouw Tineke Roozen telefoon: 506 14 44
voor Egmond aan de Hoef: Parochiesecretariaat telefoon: 506 13 64
voor Egmond aan Zee: Mevrouw Toos de Groot telefoon: 506 22 57

 

Wilt u de Kerk-Krant digitaal ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door aan: secretariaat@rkegmond.nl