26
juli

Jaargang 18                                     weekend 28 en 29 juli 2018                                              nummer 34

 

Spreuk van de week

Soms lukt het allemaal niet meer. Geef niet op.
Ga juist door omdat je al zo ver gekomen bent.

 

Algemene mededelingen.

We zitten in de vakantietijd. Wat het weer betreft hebben we deze zomer tot op dit moment niet te klagen. Prachtige, zonnige dagen. Als je nu op het stand zit, hoor je zeggen: “Het lijkt Spanje wel”. En dat is ook zo. Vooral de laatste weken is het zeewater erg helder, zodat als je van de strandafgang afloopt de Noordzee helder blauw lijkt.

Vakantietijd betekent ook dat de meeste zaken in de parochie even op een lager pitje staan. Dit betekent niet dat er helemaal niets gebeurd. De werkgroepen die de kerksluitingen coördineren zijn al bij elkaar geweest en dit zal na de zomer zeker weer een vervolg krijgen. Want dan rest ons nog slechts 1 jaar. Dit lijkt heel lang, maar we ervaren allemaal hoe snel de tijd gaat.

 

De collecte die vandaag gehouden wordt in deze kerk zal bestemd zijn voor pater pee de Waard en voor zijn missiewerk in Brazilië.

Onderstaand treft u de weekendvieringen aan voor 4 en 5 augustus. Dit hangt echter helemaal af van de inzetbaarheid van pastor Mantje. Dus houdt u hierover de berichtgeving goed in de gaten. Op het moment van schrijven van deze “Kerk-Krant” was hierover nog geen duidelijkheid.                                                    Kees Kager

 

MOV

In de pastorie van de Corneliuskerk in Limmen staat de koffie klaar. We zijn hier, als leden van de werkgroep MOV-HALE (Missie, Ontwikkeling, Vrede), vanavond samengekomen om terug te kijken op het afgelopen seizoen, maar vooral om plannen te maken voor het komend werkjaar. Vóór ons ligt het verslag van de vorige vergadering, op 23 januari. Er is sinds die tijd heel wat gebeurd in Limmen: de grote brand en alles wat daarop volgde. Johan Olling vertelt dat de Mariakapel juist weer heropend is. Eén klein deel van de kerk is dus weer te bezoeken en afgelopen vrijdag vond er een korte ceremonie plaats voor een bruidspaar. In de kapel kan ook gedoopt worden en de kruisjes van de overledenen zijn er opgehangen.
Het afgelopen werkjaar stond in het teken van ‘Omzien naar de ander’. Het bekende hongerdoek met de afbeelding van twee mensen die elkaar aankijken en bij de schouders pakken, verbeeldde dit thema prachtig. Handige heren maakten voor Limmen en Heiloo een tweeluik van draaibare panelen, dat menig keer in een viering centraal stond. Geïnspireerd door het jaarthema, zetten de jongeren van WiJoKo een speciale viering in elkaar, die jong en oud in de kerk aansprak en ook in de Dankviering op 1 juli stond het paneel nog eens centraal. De MOV-groep maakte tevens dankbaar gebruik van het thema, want het was hen natuurlijk op het lijf geschreven.
Maar nu is het tijd voor een nieuwe slogan. Enkele weken geleden kwamen mensen uit de regio, ook hier in de pastorie te Limmen, samen om een nieuw jaarthema te kiezen. Er werd heel wat gebrainstormd en er vloog van alles voorbij. Uiteindelijk kozen we voor ‘Leven in Verbondenheid’. Deze zin roept meteen talloze associaties op en zal ons hopelijk weer een heel jaar inspireren. Toen het thema eenmaal vast lag, dachten we samen na over een manier om het zichtbaar te maken. En zo ontstond het plan om een keten te maken van schakels, waar gedurende het jaar allerlei schakels aan vast gemaakt kunnen worden. Elke schakel staat voor een persoon of een gebeurtenis waarmee we verbonden zijn.
‘Leven in verbondenheid’ biedt ons, als MOV-groep, ook vanavond al richting bij het maken van plannen. De komende vastenactie zal weer in het teken staan van de hulp aan Burkina Faso. Al vele jaren zijn we verbonden met de school in Zoodo en door die verbondenheid is er veel tot stand gebracht. Het nieuwe project dat we als parochies in 2019 willen ondersteunen is een hygiëne-project, vooral gericht op meisjes en hun ouders. Het gebruik van maandverband is veelal nog onbekend en jonge meisjes verzuimen daardoor noodgedwongen per maand een aantal dagen op school. Het plan is om speciale  hygiëne-kits met (wasbaar) maandverband beschikbaar te stellen en goede voorlichting te geven over het gebruik, ook aan ouders. Op welke manier we komend voorjaar aandacht voor de Vastenactie zullen gaan vragen is nog niet helemaal uitgewerkt, maar in ieder geval zullen de schakels en de keten daar een rol in spelen!

Marieke Hoetjes

Vrijwilligersbijeenkomst

Vorige week heeft u in de Kerk-Krant kunnen lezen over de vrijwilligersbijeenkomst op zondag 26 augustus a.s. Vergeet u niet om u op te geven voor deze gezellige dag? Dat kan tot 11/12 augustus. In elke kerk zal een mandje staan waarin u uw antwoordstrook kunt achterlaten. Uiteraard is ook uw partner van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Graag tot ziens op 26 augustus.
Mede namens de locatieraad Egmond aan den Hoef, Anneke Koopman en pastor Henk Hudepohl

 Luchtig slot

Op vier zondagen in de zomermaanden klinkt in de Slotkapel  te Egmond aan den Hoef poëzie en muziek.
Rond het thema “houd me vast, laat me gaan” wordt in de sfeervolle kapel op die zondagavonden een programma gebracht: luchtig met diepgang. Iedere avond met een andere keuze en presentatie. Elke keer met een verrassend natuurarrangement van Ingrid Zwart. Er zijn nog drie voorstellingen te gaan:
5 augustus       Tekst: Lies Sluis

Muziek: Adri Steenhoek, orgel/piano

19 augustus      Tekst: Edward Kooiman

Muziek:  Marianne Butijn, piano en Horst Hausen, dwarsfluit/traverso
2 september     Muziek- en poëziegroep Achterom
Tekst en muziek: Henk Engel, Hans van der Laan, Henk van Meegen en Jan Tulp

De Slotkapel, Slotweg 19, Egmond aan den Hoef
Aanvang: 20.00 uur (deur open 19.30 uur)
Entree: gratis
Na afloop: koffie/thee

 

Vieringen in de week van 30 juli tot 3 augustus 2018

Egmond-Binnen Woensdag 09:30 uur W&C-viering o.l.v. parochianen
Egmond a/d Hoef Vrijdag 09:00 uur

09:30 uur

Rozenkransgebed

W&C-viering o.l.v. parochianen

Vieringen in het weekend van  zondag 4 en 5 augustus 18de zondag door het jaar

Egmond-Binnen Zondag 11.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje
Egmond a/d Hoef Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje  m.m.v. ZoKo
Egmond aan Zee Zondag 09.30 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje m.m.v. Herenkoor

 

Egmond-Binnen, Intenties:

1 aug Voor onze jarige koster Tjip; Voor een voorspoedig herstel van pastor Mantje; Willem en Theo Admiraal; Nel Vonk-Admiraal en overleden families Idema-van Dijk.
5 aug.: Cornelis Boendermaker en Maria Boendermaker-Schuijt; Maria Alida Adriana van Dam, Johannes Maria van Dam en Adrianus Petrus van Dam; Pastor Wim Klück en overleden ouders en familie; Joost Drost en overleden ouders en familie Drost-Mul; Jos de Waard, ouders en familie de Waard-Groen en Kortmann-Groot; Leny Bonnie-Reinartz;Theo de Groot, dochter Thea, levende en overleden familie.

 

Egmond aan den Hoef, Intenties:

3 aug.: Gerda Dekker-Schuit; Joop Zonneveld; Corrie Glorie-Mul; Nico Imming en Puck Imming-Verdonk;voor de vrede in de wereld, voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woon-zorgcentra.
4 aug.: Gerda Dekker-Schuit; Joop Zonneveld; Corrie Glorie-Mul; Nico Imming en Puck Imming-Verdonk; Cor Swart; Jos de Waard, overleden fam. de Waard-Groen-Kortmann-Groot;voor de vrede in de wereld, voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woon-zorgcentra.

 

Egmond aan Zee, Intenties:

5 aug.: Siem Genet, Hendrika Maria Genet – Ranzijn en  zoon Cees, Rie Genet – Wittebrood,

Cornelis de Boer en overleden familie de Boer – de Waard, Carla van Westerop – de Boer, Piet Hopman, Marie Hopman – Apeldoorn en zonen Piet en Kees, Voor de zieken in de parochie en hen die in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven.

 

Voor het opgeven van intenties kunt u contact opnemen met:

voor Egmond-Binnen: Mevrouw Tineke Roozen telefoon: 506 14 44
voor Egmond aan de Hoef: Parochiesecretariaat telefoon: 506 13 64
voor Egmond aan Zee: Mevrouw Toos de Groot telefoon: 506 22 57

 

Wilt u de Kerk-Krant digitaal ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door aan: secretariaat@rkegmond.nl