12
augustus

Jaargang 18                                     weekend 11 en 12 augustus 2018                                    nummer 36

Spreuk van de week:

Je kunt een week op je af laten komen, je kun hem ook tegemoet gaan.

Algemene mededelingen

De Wereldwinkel sluit de deur…

Jarenlang stond de wereldwinkel regelmatig met een tafel vol (h)eerlijke spullen in de Ontmoetingsruimte van de kerk in Egmond aan den Hoef. Helaas gaan zij de deur sluiten:

Op 1 september a.s. sluit de Wereldwinkel aan het Achterom in Egmond aan Zee de deur. De laatste jaren liep de omzet gestaag terug. Het aantal klanten uit de regio nam zienderogen af. De winkel moest het steeds meer hebben van de dagjesmensen en de vakantiegasten. Door het jaar heen is deze aanloop te beperkt gebleken om de verkoop rendabel te houden. Het bestuur voorzag geen verbetering in de situatie en kon niet anders dan besluiten de winkel op te heffen, met pijn in het hart.

Ruim 25 jaar geleden werd de Wereldwinkel opgericht door gedreven vrijwilligers. Zij droegen met verve de doelstelling van de Wereldwinkels uit: het verkopen van producten, die onder eerlijke voorwaarden worden geproduceerd en verhandeld, met respect voor mens en milieu. Na kleinschalig te zijn begonnen, in de kerken en op de markt, kon ruim 10 jaar geleden de winkelruimte aan het Achterom worden betrokken. De fam. Glorie in Egmond aan den Hoef stelde belangeloos de zolder van hun schuur beschikbaar voor het bergen van de voorraad. De winkel was weliswaar klein, maar gaf tegelijkertijd de mogelijkheid het assortiment uit te breiden, met naast het food, leuke kadootjes, etc.

Ondertussen ging de verkoop in en aan de kerken door en ook werden koffie- en theeproducten geleverd aan o.a. scholen en de huisartsenpraktijk in Egmond aan Zee. De winkel floreerde.

Mede door het werk en de inzet van de (vrijwilligers van de) Wereldwinkel werden de mensen zich meer bewust van het belang en de noodzaak van eerlijke handel en eerlijke prijzen. Dit werd ook zichtbaar, doordat gaandeweg bijv. ook supermarkten fairtrade-foodproducten gingen verkopen. Hiermee kreeg de doelstelling van de Wereldwinkels meer en meer gestalte. Dat onze Egmondse Wereldwinkel met haar beperkte assortiment op den duur niet kon “concurreren” met de grootwinkelbedrijven was duidelijk.

Toen ook de klanten voor “de hebbedingetjes” wegbleven, was het pleit beslecht.

Enerzijds is de sluiting van de winkel voor de nog steeds gedreven en enthousiaste vrijwilligers een teleurstelling, anderzijds kunnen zij er ook tevreden over zijn, dat mede door hun inzet er veel meer aandacht is gekomen voor eerlijke handel.

Daar komt nog bij, dat in de loop der jaren vele goede doelen met een jaarlijkse gift vanuit de opbrengsten van de Wereldwinkel konden worden ondersteund.

Het bestuur wil hier nog opmerken, dat de neergang niet aan uw betrokkenheid heeft gelegen. Velen uit uw midden waren (en zijn nog) als vrijwilliger actief in de Wereldwinkel. En de parochianen deden (en doen nog) royaal boodschappen tijdens de maandelijkse kerkverkoop na de dienst in de H.M.M. Alacoque. Wij zijn u daar dankbaar voor en willen u er langs deze weg hartelijk voor bedanken.

Inmiddels is de uitverkoop van start gegaan, met een korting van 20% op de non food – artikelen. We hopen zoveel mogelijk artikelen kwijt te raken.

Het restant van ons spaargeld zullen we aan nog nader te bepalen goede doelen schenken.

Namens het bestuur,
Ria Noteboom (één van de werkers van het eerste uur) en Janneke Sikkens

Vieringen in de week van 13 tot 17 augustus 2018

Egmond-Binnen Woensdag 09:30 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje
Egmond a/d Hoef Vrijdag 09:00 uur

09:30 uur

Rozenkransgebed

Eucharistieviering met pastor Nico Mantje

Egmond aan Zee Vrijdag 15.00 uur Prins Hendrik Stichting Eucharistieviering

met pastor Nico Mantje

Vieringen in het weekend van 18 en 19 augustus 20ste   zondag door het jaar. Egmond op zijn kop

Egmond a/d Hoef Zaterdag 19.00 uur Eucharistie met pastor Nico Mantje m.m.v. ZoKo
Egmond aan Zee Zondag 09.30 uur Eucharistie met pastor Nico Mantje m.m.v. Herenkoor
Egmond-Binnen Zondag 11.00 uur Gebedsdienst met pastor Nico Mantje op Adelbertus Akker

 

Egmond-Binnen

Intenties:

 

15 aug.: Voor een jarige dochter, Kees van der Voort, levende en overleden familie

van der Voort-Orij en zegen over onze gezinnen; Willem en Theo Admiraal.

19 aug.: Voor de organisatoren en deelnemers van Egmond op z’n Kop en voor de inwoners van ons dorp Egmond Binnen; Maria Alida Adriana van Dam, Johannes Maria van Dam en Adrianus Petrus van Dam;

 

Egmond aan den Hoef

­Overleden
Op maandag 7 augustus is Jacoba Maria (Coba) Pepping – Marx overleden.
Zaterdag 11 augustus was de uitvaartviering met aansluitend de begrafenis op Rinnegom.

Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en familie sterkte en Gods liefde toe.

 

Wereldwinkel

Op zaterdag 18 en zondag 26 augustus is de wereldwinkel in de kerk
van de H. Margaretha Maria Alacoque aanwezig voor de verkoop van
de (h)eerlijke wereldwinkelproducten.

Intenties:

 

17 aug.: Coba Pepping-Marx; Joop Zonneveld; Gerda Dekker-Schuit, Nico Imming en Puck Imming Verdonk; voor de vrede in de wereld; voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woonzorgcentra.
18 aug.: Coba Pepping-Marx; Joop Zonneveld; Gerda Dekker-Schuit, Nico Imming en Puck Imming Verdonk; Jan en Tiny Twisk-Ruiter; Nel Ory-Zut; Jaap en Riek Smit-Hopman; Corrie Glorie-Mul; voor de vrede in de wereld; voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woonzorgcentra.

 

Egmond aan Zee

Intenties:

 

19 aug.: Siem Genet, Hendrika Maria Genet – Ranzijn en  zoon Cees, Rie Genet – Wittebrood, Tineke Visser – Baltus, Siem Hopman en overleden ouders Hopman – Tervoort,

Paula Wagenaar – Karels, Arie Breed, Siem Hopman, Voor de zieken in de parochie en  hen die in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven.

 

Voor het opgeven van intenties kunt u contact opnemen met:

voor Egmond-Binnen: Mevrouw Tineke Roozen telefoon: 506 14 44
voor Egmond aan de Hoef: Parochiesecretariaat telefoon: 506 13 64
voor Egmond aan Zee: Mevrouw Toos de Groot telefoon: 506 22 57

 

Wilt u de Kerk-Krant digitaal ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door aan: secretariaat@rkegmond.nl