23
december

Jaargang 1                                                                                                                                   nummer 4

weekend  23 en 24 december 2017 en weekend 30 en 31 december 2017 en 1 januari 2018

4e Zondag van de advent

Vier kaarsen in het donker vertellen in de nacht
met licht en blij geflonker dat ons de Vrede wacht.

(Gerarduskalender)

 

Algemene mededelingen

Secretariaat gesloten

Het secretariaat is van vrijdag 22 december t/m woensdag 3 januari a.s. gesloten. In deze week komt er geen nieuwe Kerk-Krant uit. De eerst volgende editie is voor het weekend van 6 en 7 januari.

Gewijzigde openingstijden secretariaat

Vanaf 1 januari 2018 is het secretariaat geopend op maandag- en donderdagochtend van 09:00 uur tot 12:00 uur voor vragen, het opgeven van een gebedsintentie of het maken van een praatje.
Voor het melden van een overlijden of bij (dringende) behoefte aan pastorale zorg,
kunt u voor Egmond-Binnen contact opnemen met pastor Johan Olling  op telefoonnummer  072-505 12 75.
Voor Egmond aan den Hoef én Egmond aan Zee neemt u contact op met pastor Henk Hudepohl op telefoonnummer 06-13 49 25 65.

 

Snuffelen in de Bijbel in Egmond-Binnen  Laagdrempelige bijeenkomsten

In januari gaat we weer verder ‘snuffelen in de bijbel op de dinsdagmiddagen 16, 23 30 januari en dinsdag 6 februari 2018 van 15.00 uur tot 16.30 uur in de pastorie van Egmond Binnen.
De koffie staat klaar. Ook parochianen uit Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef zijn van harte welkom. Doe mee en schuif aan!

pastor Johan Olling

Jezus

Hij is het licht der wereld
Kleine boreling groot
Koning zonder grenzen
Zoon van God, een jood.

 

Hij is het licht der wereld
Dat in de harten schijnt
Liefde zal er heersen
Boze wraak verdwijnt.

 

Hij is het licht der wereld
Sinds Hij ter wereld kwam
Koning zonder scepter
Pure liefdesvlam

Ina Verhoeven

Zalig Kerstfeest en een Gezegend 2018

Vieringen in de week van 25 tot 29 december 2017 en 1 tot 5 januari 2018

Egmond-Binnen Woensdag 09:30 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje
Egmond a/d Hoef Vrijdag 09:00 uur

09:30 uur

Rozenkransgebed

Eucharistieviering met pastor Nico Mantje

Vieringen in het weekend van 30 en 31 december 2017

 

LET OP: Zaterdag zijn er géén vieringen in de kerken van Bron van Levend Water en H. Cornelius

 

Egmond aan Zee Zondag

31 dec.

09.30 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje

m.m.v. St. Caecilia

 

Vieringen Oud & Nieuw

Egmond-Binnen Oudejaarsdag 19:00 uur Oudejaarsviering o.l.v. parochianen m.m.v. New Voice
Egmond a/d Hoef Oudejaarsdag 19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje

m.m.v. Hoeverture

Egmond aan Zee Nieuwjaarsdag 09.30 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje

m.m.v. St. Caecilia

Egmond-Binnen Nieuwjaarsdag 11:00 uur Eucharistie met pastor Nico Mantje

m.m.v. Fanfare Eensgezindheid

 

Vieringen in het weekend van 6 en 7 januari 2018

Egmond-Binnen Zondag 11.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje
Egmond a/d Hoef Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje

m.m.v. Hoeverture

Egmond aan Zee Zondag 09.30 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje

m.m.v. St. Caecilia

 

Egmond aan den Hoef, Intenties:

29 dec.: Nico Imming; voor de vrede in de wereld, voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woonzorgcentra.
31 dec. Nico Imming; Cor Swart; Bep, Gerard en Toby Habraken; Overleden ouders Ranzijn, Bijman, Louwe en Habraken; Gerardus Stam, Cornelia Stam-de Waard, Engel Stam en voor een zieke; overleden en levenden leden van Hoeverture; voor de vrede in de wereld, voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woonzorgcentra.
5 jan.: voor de vrede in de wereld, voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woonzorgcentra
6 jan.: voor de vrede in de wereld, voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woonzorgcentra

 

Egmond aan Zee, Intenties:

31 dec.: Siem Genet, Hendrika Maria Genet – Ranzijn en  zoon Cees, Rie Genet – Wittebrood, voor de zieken in de parochie en zij die in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven
1 jan.: Siem Hopman en overleden familie Hopman – Tervoort, Jan Komen, Cor Kaptein, Siem Genet, Hendrika Maria Genet – Ranzijn en  zoon Cees, Rie Genet – Wittebrood  Genet, Tineke Visser – Baltus, Paula Wagenaar – Karels, Piet Veldt en Riet Veldt – Schuit en overleden kinderen, Nicolaas de Waard en Wilhelmina de Waard – Leeuw en overleden kinderen, Voor de zieken in de  parochie en zij die in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven
7 jan.: Siem Genet, Hendrika Maria Genet – Ranzijn en  zoon Cees, Rie Genet – Wittebrood, Siem Hopman en overleden familie Hopman – Tervoort, voor de zieken in de parochie en zij die in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven.


Egmond-Binnen, Intenties:

27 dec.: Marie en Gert Admiraal-Twaalfhoven en dochter Annie; Willem en Theo Admiraal
31 dec. Han Mooij-Zentveld en Pé MooijOuders Harry en Dora Roozen-Apeldoorn, broer John, zus Marjoke en nichtje Mariëtte; Jan Houtenbos, overleden ouders en familie Houtenbos-Zentveld; Nel Vonk-Admiraal; Ouders Gerardus Apeldoorn, Maria Apeldoorn-Zoon, broers Arie en Johan, zus Nel, schoonzussen Leny en Ria en zwager Co; Wils Ligthart, overleden ouders en familie; Warry Ligthart-de Waard; Tiny Swart-Zomerdijk; Wim Stuifbergen en Rie Stuifbergen-Snel; Overleden ouders en familie de Wit-Molenaar; Diny Baltus-Verbiest, zoon Gert-Jan, overleden ouders en familie Baltus-Verbiest; Kees Baltus, overleden ouders Gert Baltus en Marie Baltus-Sinnige
1 jan.: Nel Vonk-Admiraal; In herinnering Mike Peter Williamson; Joost Drost en overleden familie Drost-Mul; Jan Houtenbos, overleden ouders en familie Houtenbos-Zentveld; Maria Alida Adriana van Dam, Johannes Maria van Dam en Adrianus Petrus van Dam; Jos de Waard, ouders en familie de Waard-Groen en Kortmann-Groot; In liefdevolle herinnering Henk en Ben Roekens; Wils Ligthart en overleden familie; Marie en Gert Admiraal-Twaalfhoven en dochter Annie; Willem en Theo Admiraal; Voor het welslagen van een operatie; Overleden ouders Henk en Afra Levering-Koppes, broer Theo en zwager Pim; Overleden ouders Druijven-Admiraal; Carolien de Boer-Apeldoorn, overleden ouders en familie Apeldoorn-Onderwater
3 jan.: Marie en Gert Admiraal-Twaalfhoven en dochter Annie; Willem en Theo Admiraal.
7 jan.:                        Voor het welzijn van een jarige; Overleden ouders Harry en Dora Roozen-Apeldoorn, broer John, zus Marjoke en nichtje Mariëtte; Maria Alida Adriana van Dam, Johannes Maria en Adrianus Petrus van Dam.

 

Voor het opgeven van intenties kunt u contact opnemen met:

voor Egmond-Binnen: Mevrouw Tineke Roozen telefoon: 506 14 44
voor Egmond aan de Hoef: Parochiesecretariaat telefoon: 506 13 64
voor Egmond aan Zee: Mevrouw Toos de Groot telefoon: 506 22 57

 

Wilt u de Kerk-Krant digitaal ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door aan: secretariaat@rkegmond.nl