10
januari

Kerkbalans 2018

Geplaatst door: Beheerder

Kerkbalans

Nog even en het is zover: de landelijke actie Kerkbalans. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud Katholieke Kerk van Nederland. Al sinds 1973 vragen zij hun leden jaarlijks in januari te geven voor de kerk. Ook dit jaar doen wij weer mee en we starten de actie met een inluidmoment op zaterdag 20 januari 2018 om 13.00 uur.

Dankzij uw bijdrage houden we het lekker warm in onze kerken en kunnen we de PCI blijven ondersteunen. Want dat hun werk belangrijk en gewaardeerd wordt willen we u ook niet onthouden. En de prachtige bloemstukken die op het altaar staan kunnen we ook doorlaten gaan dankzij uw bijdrage. Zo zijn er nog zoveel andere dingen die we dankzij uw bijdragen “gewoon” kunnen blijven doen. Denk alleen maar aan de vieringen, de 1ste Communie, het Vormsel, het onderhoud van ons gebouw, de begraafplaats, de tuin, en zo zijn er nog zoveel andere dingen, het is “gewoon” te veel om op te noemen. Daarom vragen we ook dit jaar weer om uw steun want we kunnen alleen blijven doorgaan als we een balans in de inkomsten/uitgaven gerealiseerd  krijgen.

Alle giften zijn van harte welkom en de parochies hebben van de belastingdienst een ANBI status gekregen, dat houdt in dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Dit betekent dat een eenmalige gift voor u fiscaal aftrekbaar is voor zover die boven de drempel van 1% van uw onzuiver inkomen uitkomt. Giften beneden de drempel zijn niet aftrekbaar. Echter voor een periodieke gift geldt deze drempel niet. Een periodieke gift legt u vast voor een minimale termijn van vijf jaar in een overeenkomst met de parochie. Deze vervalt automatisch bij overlijden van de schenker of bij verlies van de ANBI-status. Voor het afsluiten of nadere informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van Bron van levend Water Karel Hennekens of bij Astrid Wiebering – Vlaar, financieel medewerkster.

Onderstaande tekst wil  ik graag met u te delen, want dat is waar onze kerk na al die jaren nog steeds voor staat:

Een plek om tot jezelf te komen
of juist anderen te ontmoeten.

Waar je een luisterend oor vindt
en stilte om te bezinnen.

Een plek om te vieren en te geloven.
Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt.

Waar mensen voor je bidden
en klaar staan met praktische steun,
of je nu lid bent of niet.

Waar we samen een gemeenschap
zijn en geven aan anderen.
Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan

Hartelijke groet, Astrid Wiebering – Vlaar,
Financieel medewerkster