03
maart

Pastores “Bron van Levend Water”

H.G.I. Helsloot, priester                072-532 41 42
H. Hudepohl, pastoraal werker   0251-31 22 28       06-13 49 25 65
J. Olling, pastoraal werker           072- 505 12 75
N. Mantje, priester                           072-220 04 37      06-12 21 03 67

Parochiebestuur “Bron van Levend Water”

Het parochiebestuur bestaat uit:

Voorzitter: pastor Herman Helsloot
Vice voorzitter: Dhr. Martien den Blanken
Secretaris: Dhr. Kees van Went
Penningmeester: Dhr. Karel Hennekens
Leden: Mevr. Maria Overtoom
Dhr. Dick Krom
Dhr. John de Boer

Locatieraad

In elke locatie is er een locatieraad.

De locatieraad is belast met het concrete -dagelijkse- toezicht op en onderhoud van de kerkelijke gebouwen en het beheer van de lokale financiën. Hiervoor is een eigen budget beschikbaar. Bovendien ziet de locatieraad toe op het goed functioneren van de verschillende werkgroepen ter plaatse en ondersteunt hen, waar nodig is, hier in. Daarnaast kan de locatieraad het tot haar taak rekenen om “oog en oor” te zijn voor het geestelijk welzijn van de geloofsgemeenschap en haar individuele leden in overleg met de lokale pastor.

De leden van de locatieraden zijn:

Egmond-Binnen Egmond a.d .Hoef Egmond aan Zee
Mevr. Liedeke v.d. Molen Mevr. Nelly Belleman Dhr. Kees Kager
Dhr. Hans Baart Mevr. Tiny Belleman Dhr. Ed Burgmeijer
Mevr. Fia Drost Mevr. José Veldt Dhr. Egbert Ossewaarde
Dhr. Klaas Burgmeijer Dhr. Piet Ruiter Mevr. Kitty de Groot
Dhr. Mart Houtenbos
Mevr.  Anneke Koopman

Bank:  H. Adelbertus                                    Bank: H.M.M. Alacoque                                 Bank: O.L.V. Onb. Ontvangen
NL88Rabo 0315 7004 91                            NL41Rabo 0315 7479 94                             NL87Rabo 0315 7041 95

Per 1 januari 2016 is de ANBI wetgeving voor alle kerkelijke instanties in Nederland van kracht.
Het bisdom heeft de benodigde gegevens gepubliceerd op een landelijke ANBI-site van de Rooms Katholieke Kerk.

De site voor uw parochie / PCI is:   https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA16002

Het fiscaal nummer zoals het bisdom deze van de Belastingdienst heeft doorgegeven is:
RSIN nummer 824 107 354

Openingstijden secretariaat te Egmond a/d Hoef:

maandag-,dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 uur tot 12.30 uur

 

 

RSINs van de Parochiële Caritas Instellingen

Locatie RSIN ANBI publicatie
Heiloo 824 111 825 https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA2136
Akersloot 824 109 995 https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA2105
Egmond Binnen 824 108 048 https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA2071
Egmond aan de Hoef 824 110 754 https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA2130
Egmond aan Zee 824 112 799 https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA2173
Limmen 824 154 873 https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA2085