15
januari

St. Caecilia

Geplaatst door: Beheerder

St. Caecilia

In een extra ledenvergadering op donderdag 11 januari jl. heeft het bestuur van St. Caecilia door omstandigheden,
in overleg met en na stemming van de koorleden, moeten besluiten het koor per direct op te heffen.
Het herenkoor zal tot de sluiting van de locatie, september 2019, de vieringen muzikaal blijven ondersteunen.

Wij zijn het koor zeer erkentelijk voor hun jarenlange inzet voor onze parochie
Bron van Levend Water en specifiek voor de locatie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen.

Locatieraad O.L.V. Onbevlekt Ontvangen.