09
juli

Vervanging pastor Nico Mantje

In de weekenden van 14/15 juli en 21/22 juli zullen er géén vieringen in de Rooms Katholieke kerken van Egmond-Binnen en Egmond aan Zee zijn. Dit heeft te maken met de oogoperatie van pastor Mantje, waardoor hij niet in staat is om voor te gaan.

Doordat er op korte termijn een beslissing moest worden genomen, hebben de overige pastores het probleem voor de komende weekenden opgelost door deze weekenden één gezamenlijke viering voor de Egmondse locaties te houden. Deze wordt gehouden in de H.M.M. Alacoque kerk in Egmond aan den Hoef om 10 uur.

Op zondag 29 juli is er voor alle drie Egmondse locaties ook maar één viering.
Deze zal om 10 uur in de kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Egmond aan Zee zijn.
In deze eucharistieviering zal pater Pee de Waard voorgaan.

Eind juli wordt opnieuw bekeken hoe de situatie er voor staat. Houdt u de berichtgeving hierover goed in de gaten. Voor het actuele rooster verwijzen wij u naar onze website www.rkegmond.nl

Voor zo ver mogelijk vragen wij u dit door te geven aan elkaar.

Wij wensen pastor Mantje van harte beterschap en een voorspoedig herstel toe.

Locatieraden de Drie Egmonden.