11
maart

Ziekenzalving

Geplaatst door: Beheerder

Bij ziekte of in de laatste levensfase is het mogelijk het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen. Dit kan zowel thuis als in zieken- of verpleeghuis gebeuren.

De ziekenzalving is voor mensen die ziek zijn, om kracht van God te ontvangen tijdens ziekte of sterven. Wacht niet te lang met de ziekenzalving. Het is meer zinvol als degene die het sacrament gaat ontvangen dit goed kan meemaken en beleven.

Voor het ontvangen van de ziekenzalving kunt u contact op nemen met de pastoor.